lördag 29 januari 2011

Paranoia i vardagen

Magnus Dahlströms nya roman, hans första på 15 år, följer tre personer i den offentliga sektorns tjänst - en läkare, en polis och en socialsekreterare.

Samtliga tre verkar kombinera nit i sitt yrkesliv med en släng av förföljelsemani. Även de närmaste relationerna är präglade av misstro och främlingskap.

Trots att texten är noggrann och långsam - många, ofta upprepade beskrivningar av kontors- och hemmiljöer - så ligger det en konstant spänning i skildringen. Huvudpersonerna verkar märkligt känslokalla och totalt uppfyllda av att agera mot sina, kanske imaginära, fiender.

Slutet på Spådom knyter ihop den första och den sista berättelsen, utan att för den skull göra någonting klarare.

1 kommentar: