söndag 12 september 2010

Politiken når inte längre bortom plånboken

Det finns inget som tydligare illustrerar det faktum att politiken förvandlats, än uttrycket "mer i plånboken". Tydligen ska medborgarna helt reduceras till dumma våp som frågar sig "What's in it for me?".

Röster ska köpas med skattesänkningar och avdrag på strategiskt utvalda tjänster. Gärna sådana tjänster som återskapar arbetslivet vid 1900-talets mitt.

Jag minns valdebatter som handlade om stora, viktiga saker. Internationell utblick, miljöfrågan, den offentliga sektorns framtid, bostadsfrågan, jobben.

Det där är över nu. Nu är valdebatten en enkel räkneoperation. Vem har du "förtroende" för? Och hur mycket får du i plånboken med de olika alternativen?

Det här måste vi naturligtvis ändra, eftersom vi har stora ödesfrågor som väntar på en lösning. Klimatkrisen och jobbkrisen är två sidor av samma mynt; vi lever i ett ohållbart samhälle. Då kan inte politikens gräns vara den egna plånboken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar