måndag 13 juli 2009

Politikens Britney

Sarah Palin upphör inte att fascinera. New York Times ägnar stort utrymme åt att försöka förstå vad som egentligen låg bakom Palins avgång från guvernörsposten i Alaska.

Kolumnisten Frank Rich konstaterar att Palin egentligen brutit mot alla regler om hur man ska uppföra sig inom republikanerna och ändå är hon den dominerande figuren inom partiet. "She broke the G.O.P. and now she owns it", konstaterar Rich.

Just nu känns Sarah Palin som politikens Britney Spears, och det menar jag inte nödvändigtvis som ett förklenande argument. Snarare ser vi hur Palin, precis som Spears, gått igenom en period av stenhård mediegranskning, följd av ett sammanbrott (guvernörsavhoppet) och sedan... en återuppståndelse? Britney Spears spelar på Globen i kväll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar